தமிழ் நுண்ணுயிரியல் யின் அர்த்தம்

நுண்ணுயிரியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி ஆராயும் அறிவியல் துறை.