தமிழ் நுதல் யின் அர்த்தம்

நுதல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நெற்றி.

    ‘நுதலில் திலகம் துலங்கியது’