தமிழ் நுளவன் யின் அர்த்தம்

நுளவன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் முப்பது செ.மீ. நீளத்தில் செதிள்களோடு சதைப்பிடிப்பாக இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.