தமிழ் நூற்றாண்டு யின் அர்த்தம்

நூற்றாண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நூறு ஆண்டுகள் கொண்ட காலம்.

    ‘இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு தொடங்கியுள்ளது’