தமிழ் நூறு யின் அர்த்தம்

நூறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் பத்து மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.