தமிழ் நூல்கண்டு யின் அர்த்தம்

நூல்கண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறு உருளையில் அல்லது அட்டையில் சுற்றப்பட்ட நூல்.