தமிழ் நூலகர் யின் அர்த்தம்

நூலகர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நூலகத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பாளர்.