தமிழ் நூலாம்படை யின் அர்த்தம்

நூலாம்படை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு ஒட்டடை.