தமிழ் நூலிழையில் யின் அர்த்தம்

நூலிழையில்

வினையடை

  • 1

    மயிரிழையில்.

    ‘விபத்திலிருந்து நூலிழையில் உயிர் தப்பினார்’
    ‘பரபரப்பான ஆட்டத்தில் நூலிழையில் இந்தியாவை மேற்கிந்திய அணி வென்றது’