தமிழ் நெகிழ்த்து யின் அர்த்தம்

நெகிழ்த்து

வினைச்சொல்நெகிழ்த்த, நெகிழ்த்தி

  • 1

    (அணிந்திருக்கும் ஆடையை அல்லது பிடிப்பில் உள்ள இறுக்கத்தை) தளர்த்துதல்.

    ‘கழுத்துப்பட்டியை நெகிழ்த்திவிட்டுக்கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார்’
    ‘இறுக்கமாக இருந்ததால் வேட்டியை நெகிழ்த்திவிட்டுக்கொண்டார்’