தமிழ் நெசவாலை யின் அர்த்தம்

நெசவாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துணி நெய்யும் தொழிற்சாலை.