தமிழ் நெஞ்சுக்குழி யின் அர்த்தம்

நெஞ்சுக்குழி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு குவடு.