தமிழ் நெஞ்சுக்கூடு யின் அர்த்தம்

நெஞ்சுக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மார்புக்கூடு.

    ‘பீடி குடித்துக்குடித்து நெஞ்சுக்கூடு ஒட்டிக்கிடந்தது’