தமிழ் நெடுங்கணக்கு யின் அர்த்தம்

நெடுங்கணக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தமிழில் உயிரெழுத்துகளும் மெய்யெழுத்துகளும் அமைந்திருக்கும் வரிசை முறை.