தமிழ் நெடுங்கதை யின் அர்த்தம்

நெடுங்கதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சிறுகதையாகவோ நாவலாகவோ இல்லாத) நீண்ட கதை; குறுநாவல்.