தமிழ் நெத்திலி யின் அர்த்தம்

நெத்திலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூட்டமாக வாழும், வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைச் சிறிய கடல் மீன்.

    ‘நெத்திலிக் கருவாடு’