தமிழ் நெருப்பி யின் அர்த்தம்

நெருப்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடுமையாகக் கோபம் கொள்ளும் பெண்.