தமிழ் நெறியாள்கை யின் அர்த்தம்

நெறியாள்கை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (நாடகம், திரைப்படம் போன்றவற்றின்) இயக்கம்.