தமிழ் நேரலை யின் அர்த்தம்

நேரலை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு நேரடியாக ஒலிபரப்பப்படும் அல்லது ஒளிபரப்பப்படும் (வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்ற) நிகழ்ச்சி.