தமிழ் நேரியல் யின் அர்த்தம்

நேரியல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (ஆண்கள்) தோளில் இடும் துணி; அங்கவஸ்திரம்.