தமிழ் நைப்பு யின் அர்த்தம்

நைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஈரப்பசை.

    ‘தோலின் நைப்பு வறண்டு தோல் சொரசொரப்பாக இருக்கிறது’