தமிழ் நைஸ்பண்ணு யின் அர்த்தம்

நைஸ்பண்ணு

வினைச்சொல்-பண்ண, -பண்ணி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தாஜாபண்ணுதல்.

    ‘நீ என்னதான் நைஸ்பண்ணினாலும் நான் உனக்குப் பணம் தரப்போவதில்லை’