தமிழ் பக்கவேர் யின் அர்த்தம்

பக்கவேர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆணிவேரிலிருந்து கிளைத்துச் செல்லும், சல்லிவேரைவிடப் பெரிய வேர்.