தமிழ் பக்காப்படி யின் அர்த்தம்

பக்காப்படி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சுமார் இரண்டு லிட்டர் கொண்ட அளவு.