தமிழ் பக்கிள் யின் அர்த்தம்

பக்கிள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கோட்டான்.

    ‘பக்கிள் கத்துவது அபசகுனம் என்பார்கள்’