தமிழ் பகட்டு யின் அர்த்தம்

பகட்டு

வினைச்சொல்பகட்ட, பகட்டி

 • 1

  (பிறர் கவனத்தை ஈர்க்க) ஆடம்பரமாக நடந்துகொள்ளுதல்.

  ‘பணம் வந்துவிட்டால் சிலர் பகட்ட ஆரம்பித்துவிடுகிறார்கள்’
  ‘அமெரிக்காவுக்குப் போய்விட்டு வந்த பிறகு அவர் மிகவும் பகட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்’

தமிழ் பகட்டு யின் அர்த்தம்

பகட்டு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

 • 1

  கவர்ச்சித் தன்மை மிகுந்த ஆடம்பரம்.

  ‘அவள் பகட்டாக வேளைக்கொரு சேலை உடுத்துவாள்’
  ‘சாதாரணப் பொருட்களுக்குக்கூடப் பகட்டான விளம்பரங்கள்’
  ‘பகட்டு இல்லாத எளிய வாழ்க்கை’