தமிழ் பக்திமான் யின் அர்த்தம்

பக்திமான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (தெய்வ) பக்தி நிறைந்தவர்.