தமிழ் பகரம் யின் அர்த்தம்

பகரம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு பதில்; மாற்று.

    ‘வீட்டுக்குப் பகரம் நிலம் கிடைத்தது’