தமிழ் பகலவன் யின் அர்த்தம்

பகலவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சூரியன்.