தமிழ் பங்குக் குரு யின் அர்த்தம்

பங்குக் குரு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பங்குத் தந்தை.