தமிழ் பங்குனி யின் அர்த்தம்

பங்குனி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தமிழ் மாதங்களில் பன்னிரண்டாவது மாதத்தின் பெயர்.