தமிழ் பங்கு வீடு யின் அர்த்தம்

பங்கு வீடு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பங்குத் தந்தை தங்குவதற்காக ஆயரால் வழங்கப்பட்ட இல்லம்.