தமிழ் பீச்சாக்கத்தி யின் அர்த்தம்

பீச்சாக்கத்தி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காய்கறி நறுக்கப் பயன்படும் சிறிய கத்தி.