தமிழ் பச்சைதின்னி யின் அர்த்தம்

பச்சைதின்னி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பச்சை நிறத்தில் சதைப்பற்றோடு உருண்டையாக இருக்கும் ஒரு வகை மாம்பழம்.