தமிழ் பச்சைப்பசேல்-என்று யின் அர்த்தம்

பச்சைப்பசேல்-என்று

வினையடை

  • 1

    (தாவரங்கள் செழிப்பாக இருப்பதைக் குறிக்கும்போது) மிகவும் பசுமையாக.

    ‘கண்ணுக்கு எட்டியவரையில் வயல்கள் பச்சைப்பசேலென்று இருந்தன’