தமிழ் பச்சைப்பயறு யின் அர்த்தம்

பச்சைப்பயறு

பெயர்ச்சொல்