தமிழ் பசும்பால் யின் அர்த்தம்

பசும்பால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பசு மாட்டின் பால்.