தமிழ் பஞ்சணை யின் அர்த்தம்

பஞ்சணை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பஞ்சு மெத்தை.