தமிழ் பஞ்சப் படி யின் அர்த்தம்

பஞ்சப் படி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அகவிலைப் படி.