தமிழ் பஞ்சலோகம் யின் அர்த்தம்

பஞ்சலோகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஐம்பொன்.

    ‘பஞ்சலோக விக்கிரகம்’