தமிழ் பஞ்சாரம் யின் அர்த்தம்

பஞ்சாரம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கோழிகளை அடைத்து வைக்கும் (மூங்கில், பிரம்பு போன்றவற்றால் ஆன) பெரிய கூடை போன்ற கூண்டு.