தமிழ் பஞ்சமம் யின் அர்த்தம்

பஞ்சமம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஏழு ஸ்வரங்களில் ஐந்தாவது ஸ்வரமான ‘ப’.