தமிழ் பட்சபாதம் யின் அர்த்தம்

பட்சபாதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பாரபட்சம்.

    ‘அவர் பட்சபாதம் இல்லாதவர்’