தமிழ் பட்சி யின் அர்த்தம்

பட்சி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பறவை.