தமிழ் பட்டத்து இளவரசன் யின் அர்த்தம்

பட்டத்து இளவரசன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசனுக்குப் பிறகு முடிசூட்டிக்கொள்ளும் உரிமை படைத்த இளவரசன்.