தமிழ் பட்டறிவு யின் அர்த்தம்

பட்டறிவு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அனுபவத்தின் மூலம் பெறும் அறிவு.