தமிழ் பட்டாக்கத்தி யின் அர்த்தம்

பட்டாக்கத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பட்டையான பரப்பைக் கொண்ட வாள்.