தமிழ் பட்டுப்புழு யின் அர்த்தம்

பட்டுப்புழு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பட்டு இழையைத் தரும், வளர்ச்சிக் கட்டத்தில் உள்ள பட்டுப்பூச்சியின் புழு.