தமிழ் பட்டுப்பூச்சி யின் அர்த்தம்

பட்டுப்பூச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பட்டு இழையைத் தரும் பூச்சி.