தமிழ் பட்டைசீலை யின் அர்த்தம்

பட்டைசீலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உப்புத்தாள்.